Informasjon til våre besøkende: Nemi Nordvest er ikke lengre agent for Nemi Forsikring.
Du er her: Hjem » Forsikring » Diskrimineres ungdom av forsikringsselskapene?

Diskrimineres ungdom av forsikringsselskapene?

Hver eneste dag får forsikringsselskapene forespørsler fra ungdom som ønsker pris på bilforsikring. Ofte føler vi oss som bødler, hvis eneste oppgave er å knuse landeveisdrømmen til den yngre garde.

For det er dyrt å kjøpe sin første bilforsikring, fryktelig dyrt. Og det hjelper lite med 20 prosent startbonus, når poden velger seg en typisk «ungdomsbil» med skadestatistikk som lukter like ille som svidd gummi etter en helaften med børning utenfor det lokale Samvirkelaget.

Biltype gjør store utslag i pris
Ungdom tiltrekkes av store motorer, spesielt den mannlige delen av befolkningen. Og når lommeboken ikke strekker til, senker man bare kravet til årsmodell – for man inngår overhode ingen kompromiss på motorstørrelsen.

Jeg skal innrømme at det rykker lett i smilebåndet når jeg hører en optimistisk 18-åring i andre enden av telefonrøret som ønsker pris på forsikring av en utdatert BMW M3, Audi S4 eller noe annet som går styggfort, både på rette strekninger og krappe svinger.

For i motsetning til bilen, ligger ikke forsikringspremien klistret til veien – den tar fullstendig av og stiger raskt til økonomiske høyder som passer bedre for en astronaut enn ungdom på lærlinglønn.

Det tar altså ikke mange sekunder før ungdommelig optimisme er snudd til århundrets mest brutale skuffelse, i alle fall høres det slik ut når sukket fra 18-åringen treffer øret mitt.

Ungdommens første møte med forsikringsselskapet blir alt annet enn positivt, og bransjen blir fra første stund oppfattet som en gjeng med pengegriske gribber. Noe som selvfølgelig ikke er bra for en bransje som allerede sliter hardt med sitt rennommé.

Diskrimineres ungdom av forsikringsselskapene?
Forsikringsselskapene har i lang tid benyttet både alder og kjønn som faktorer når de beregner pris på risiko. Men i 2004 måtte forsikringsselskapene slutte å gi forskjellig pris på bilforsikring til menn og kvinner, fordi det ble regnet som diskriminerende.

Resultatet ble at yngre kvinner fikk høyere bilforsikringspremier enn tidligere, mens forsikringspremien til yngre menn ble redusert. Guttene ble derfor ”vinnere” av denne likebehandlingen.

Forskjellsbehandling eller diskriminering er et sosialt og politisk fenomen som innebærer at en person eller gruppe av personer særbehandles eller behandles på særskilt vis kun eller hovedsakelig på grunn av gruppetilhørighet eller andre faste personlige egenskaper. Eksempler på forskjellsbehandling er diskriminering av personer på grunn av etnisk eller religiøs tilhørighet, seksuell orientering, alder, funksjonsevne eller kjønn. Kilde: Wikipedia

I et høringsnotat fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet fra 2009, kan man se at det nå er ønskelig å styrke vernet mot diskriminering ytterligere, blant annet på alder.

…Utvalget mener det er behov for et vern mot aldersdiskriminering også utenfor arbeidslivet(…) for eksempel med hensyn til prioriteringer i helsevesenet og når det gjelder forsikring. Kilde: www.regjeringen.no

I avsnittet for aldersdiskriminering nevnes forsikring spesifikt, dette sender et sterkt signal til bransjen.

La det være helt uten tvil; ungdom er mye mer utsatt for skade enn eldre og mer erfarne sjåfører. Så spørsmålet er om forsikringsselskapene bedriver saklig forskjellsbehandling på grunnlag av risiko, eller om de driver med diskriminering av en hel aldersgruppe.

I utgangspunktet synes jeg bransjen gjør litt av begge deler. Det er uten tvil en saklig grunn til å forskjellsbehandle ungdom, siden de skiller seg så klart negativt ut på skadestatistikken. Samtidig handler forsikring om å fordele risiko over en større gruppe mennesker, det kan derfor sees på som aldersdiskriminerende at ungdom må betale mye mer for akkurat samme kjøretøy som det eldre forsikringstakere må.

I tillegg er det godt kjent at den yngre gruppen forsikringstakere er betydelig svakere økonomisk stilt, sammenlignet med eldre og mer familiserte forsikringstakere.

Det er i utgangspunktet ikke noe problem for forsikringsbransjen å fjerne alder som faktor i bilforsikringsprisen. Men bransjen må innføre endringen samtidig, for at det ikke skal bli konkurransevridende.

Ingen selskap kan foreta endringen på selvstendig grunnlag, med mindre de ikke ønsker å bli Norges dyreste forsikringsselskap i løpet av kort tid, og dermed miste hele sin konkurransekraft.

Hvis man fjerner alder som parameter i beregning av pris på bilforsikring, vil det bety at eldre forsikringstakere ”sponser” yngre generasjoner forsikringskunder. På samme måte som yngre kvinner ”sponset” yngre menn ved fjerning av prisdifferensiering på kjønn i 2004.

Lurer forsikringsselskapene seg selv?
Med dagens system ender det ofte opp med at det blir for dyrt å forsikre bilen for poden, så lenge han selv skal stå som eier og forsikringstaker.

Ungdommen avskjæres dermed fra å kjøpe bilforsikring fordi forsikringsselskapene har en prisfaktor som gjør det umulig for aldersgruppen å kunne forsvare det økonomiske ansvaret som medfølger.

Men for enkelte er bil nødvendig som transportmiddel, spesielt for de som har arbeid og bosted utenfor kollektivtrafikkens hellige gral – storbyene.

I slike tilfeller er det vanlig at foreldrene står som formell eier av kjøretøyet og dermed også forsikrer den, mens den reelle brukeren er ungdommen selv. På denne måten blir forsikringspremien betydelig lavere, selv om det blir tatt høyde for «ung bruker av kjøretøyet» i forsikringen.

Så kan man spørre seg; blir forsikringsskaden mindre og billigere å erstatte bare fordi det er en «voksen» som står som eier og forsikringstaker?

De fleste vil se at dette ikke er spesielt logisk eller fornuftig. Samtidig er det et poeng at denne måten å gjøre det på, til en viss grad bidrar til en utjevning av pris for ungdom. Problemet er at ikke alle har foreldre som kan stille opp på denne måten, «ordningen» slår dermed urettferdig ut for veldig mange.

Hva synes du, burde forsikringsselskapene fjerne alder som parameter i beregning av pris på forsikring?

Kommentarer
Her inviterer vi deg til å komme med informasjon, argumenter og synspunkter. Vi krever fullt navn — da er det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger. Falske profiler blir utestengt. Hold en saklig og respektfull tone, husk at mange leser det du skriver.

Om artikkelforfatter

Online marketing

Har jobbet i forsikringsbransjen i en årrekke og har erfaring fra både privat - og bedriftsforsikring. Er den som i all hovedsak skriver på bloggen til Nemi Nordvest.

Antall innlegg : 164