Informasjon til våre besøkende: Nemi Nordvest er ikke lengre agent for Nemi Forsikring.
Du er her: Hjem » Forsikring » Test av barneforsikring: -Her finner du den beste barneforsikringen!

Test av barneforsikring: -Her finner du den beste barneforsikringen!

Lurer du på om du har den beste barneforsikringen til barnet ditt? Vi har sett nærmere på barneforsikringene til de fem største aktørene på markedet – og kåret én vinner!Selv for erfarne forsikringsrådgivere er det vanskelig å finne den beste barneforsikringen i jungelen av dekninger selskapene tilbyr.
Det er lett å snuble i flotte forsikrings-begrep, vakkert brosjyremateriell og velpolerte salgsargumenter fra forsikringsselskapets representant – selgeren!
Fordelen vår, er at vi ser forbi det vakre brosjyremateriellet og de velpolerte argumentene. Med studiebrillene på nesetippen har vi gjennomgått forsikringsselskapenes barneforsikringer.

Slik har vi testet produktene
Vi tok tak i de fem største selskapene som selger barneforsikring i Norge. Vi strippet produktene rene for små-dekninger, som for de fleste ikke vil være en avgjørende faktor i valget av barneforsikring.
Når man skal bestemme seg for leverandør av barneforsikring, bør man se på de store linjene i forsikringsdekningene, ikke «pynten». Man skal derfor legge hovedvekt på hva som utbetales ved invaliditet og uførhet.

Totalt omsettes det barneforsikring i Norge for 853 millioner pr. år som inneholder dekning for sykdom og/eller uførhet. I overkant av 500.000 barn har denne type forsikring.

Testen viser at det er store forskjeller fra selskap til selskap, både i dekning og utbetalingsmåte.

Enkelt – hvem sa det skulle være enkelt?!
Sammenligning av barneforsikring kan være vanskelig og forvirrende, og mye av årsaken er utstrakt bruk av forskjellige begreper.

Det kan være frustrende å finne rett barneforsikring
Noen forsikringsselskap oppgir erstatningssummer i G-beløp (grunnbeløp i folketrygden), mens andre oppgir et fast beløp.
Barneforsikringer hvor det benyttes G er best, fordi G-beløp justeres hvert år, noe som gjør at erstatningssummen også økes årlig.

Stortinget vedtar årlig nytt G-beløp som en del av trygdeoppgjøret. For øyeblikket tilsvarer 1G = 79.216. For at du skal finne ut hvor stor erstatningssummene er, ganger du x-antall G med 79.216.

Frem med kalkulatoren
Men det kan bli litt mye G-prat hos enkelte forsikringsselskap. Sparebank 1 opplyser eksempelvis i sine vilkår at dagpenger ved sykehusopphold erstattes med et beløp som tilsvarer 0,75% av G.

Vi synes det er rart at Sparebank 1 som har den klart beste dekningen for dagpenger ved sykehusopphold på markedet(!), velger å gjemme dekningen bort i vilkårene sine, og til alt overmål; pakke inn erstatningssummen i en formel som gjør at man må ha kalkulator for å finne den.

Barneforsikring ikke på finansportalen.no
Finansportalen er en tjeneste fra forbrukerrådet for sammenligning av priser og vilkår på blant annet forsikring.
Man kan sammenligne priser på bil, hus, innbo og reiseforsikring, men barneforsikring glimrer med sitt fravær, hvorfor?


– At vi ikke har noe sammenlikningverktøy på Finansportalen for barneforsikringer, skyldes først og fremst at bil-, villa-, innbo og reise ble prioritert i forarbeidene til Finansportalen, ut fra vesentlighetskriterier sier Elisabet Realfsen, daglig leder i finansportalen.no til oss, og fortsetter:
– I år tar vi for oss personforsikringprodukter, i tråd med føringene som ligger i forarbeidene til Finansportalen. Når vi har «kommet i mål» med løsningene som vi er forpliktet til å levere, vil vi vurdere om vi har ressurser til å sammenlikne flere forsikringsprodukter.
Vi kan med andre ord ikke forvente at barneforsikring blir en del av portalens satsningsområde i nærmeste fremtid, og det er synd.

Størst, men ikke nødvendigvis best
Gjensidige er en mastodont i forsikringsammenheng, også når det kommer til barneforsikringer. Selskapet kontrollerer nær 34 prosent av det norske markedet for denne type forsikringer, og kundene betaler ca. 280 millioner til selskapet årlig – bare i barneforsikringer!
Men selv om Gjensidige er markedsleder, har de ikke testens beste produkt.
De har testens laveste erstatningssummer ved medisinsk invaliditet, mens prisen derimot er helt i toppsjiktet blant testdeltakerne.
Gjensidige har en tidsbegrenset uføredekning på 10 år i sin standard barneforsikring, imidlertid kan denne utvides til å gjelde helt til barnet blir 67 år, og det er bra!

Storebrand med ny vri
Storebrand har prøvd å tenke nytt ved å tilby helseforsikring som en del av sin beste barneforsikring, noe de skal ha skryt for. I tillegg kan Storebrand skilte med en veldig god uføredekning.
Men som eneste selskap mangler de dekning for medisinsk invaliditet som følge av sykdom, dette trekker kraftig ned.
Vi har prøvd å få en kommentar fra informasjonssjef i Storebrand, men har ikke lyktes å nå tak i henne.

Viktig med uføredekning som del av forsikringen
En skikkelig barneforsikring må inneholde uføredekning. Alle selskaper i testen tilbyr dette som en valgfri utvidelse. Dessverre spriker erstatningssum og utbetalingsmåte mellom selskapene enormt.

Tilgangen av unge uføre har økt kraftig siden 1993, og dette skyldes i hovedsak uførhet på grunn av psykiske lidelser. I 2007 fikk 1 200 nye personer i alderen 16–24 år en uføreytelse. Omtrent halvparten av dem hadde en alvorlig psykisk lidelse – psykisk utviklingshemning, kro-mosomavvik, eller schizofreni/autisme. Kilde: nav.no

Den klart beste løsningen er det Sparebank 1 som varter opp med. Du kan velge mellom å få uføreerstatningen utbetalt som engangssum eller som månedlig utbetaling til barnet blir 67 år. I tillegg tilbyr de testens høyeste sum for erstatning på uførhet.
Testens laveste utbetaling ved uførhet er det Tryg Forsikring som gir. De nøyer seg med å tilby erstatning på 500.000 kroner som en engangsutbetaling hvis poden blir varig arbeidsufør 50 prosent eller mer.

imageTestens vinner!
Vi hadde ikke forventet at det skulle være så store forskjeller mellom selskapenes barneforsikringer når vi begynte arbeidet med å sammenligne dem.
Imidlertid er det ingen tvil om hvem som etter vår oppfatning selger markedets beste barneforsikring – det er det Sparebank 1 som gjør!
De har høye erstatningssummer jevnt over, og særlig uføredekningen imponerer oss.
Sparebank1 sin barne- og ungdomsforsikring er også testens klart dyreste. Den koster 3.852 pr. barn pr. år, ikke akkurat billig, men til gjengjeld får du en veldig god barneforsikring.
Man behøver ikke å være verken bank- eller forsikringskunde fra før for å kunne tegne barneforsikring hos Sparebank 1, noe som også er positivt.

Christian Brosstad - Pressekontakt Sparebank 1. CC-lisens via Flickr.Ikke tilfeldig
Vi har liten tro på at det er en tilfeldighet at Sparebank 1 plutselig seiler opp som soleklar vinner i testen vår. Vi tar derfor kontakt med Sparebank 1.
Har dere en bevisst strategi om å ha den beste barneforsikringen på markedet?


– Ja, det har vi. For to år siden satt vi oss som mål at vi skulle lage Norges beste barneforsikring. Gjennom det siste året har vi jobbet med produktutviklingen, og vår nye barneforsikring var klar i starten av desember 2011. forklarer Christian Brosstad, pressesjef i Sparebank 1 gruppen.
– Underveis i prosessen har vi blant annet benyttet sosiale medier for å høre hva våre kunder mener er viktig å ha med i en barneforsikring. Så nær som alle fortalte oss at de ønsket seg økonomisk handlefrihet

hvis de skulle havne i en slik situasjon, noe vi har lyttet til.
– Det er hyggelig å se at målsettingen vi satt oss for snaut to år siden er nådd, avslutter han fornøyd.

Også verdt å sjekke
If leverer en veldig god forsikringsløsning for barn, og er testens klart billigste. Her får du masse barneforsikring for pengene – kan trygt anbefales!
Hvordan klarer dere å holde så lav pris?


– If er nest største leverandør av barneforsikring i det norske markedet og har et meget konkurransedyktig produkt, både med hensyn til innhold og pris. Medisinsk invaliditet gir en erstatning på inntil 4 mill. kroner, enten invaliditeten skyldes ulykke eller sykdom, forklarer Liv Raaum, leder for personforsikring i If forsikring, og fortsetter:

– Uføreerstatningen er på inntil 1 mill. kroner. Unntak for psykiske lidelser er ett av elementene som bidrar til at prisen på uføretillegget er spesielt gunstig.

Uføredekningen If tilbyr, er testens høyeste på engangsutbetaling, men de tilbyr ikke månedlige utbetalinger ved uførhet til 67 år, noe som trekker litt ned.

Trygt å kjøpe barneforsikring i Tryg
Også Tryg Forsikring leverer et godt barneforsikringsprodukt. De har i likhet med Storebrand prøvd å tenke nytt ved at man kan kjøpe behandlingsforsikring som en utvidelse.

Behandlingsforsikring garanterer rask behandling ved privat sykehus eller spesialist ved sykdom eller skade. Kilde: tryg.no

Dekningen for behandlingsforsikring som Tryg tilbyr, er lik den Storebrand har valgt å kalle helseforsikring. I prinsippet gjør dette at barnet ditt slipper å stå i offentlig helsekø, slik at behandlingen settes i gang raskere.

Bilde av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-ErichsenVi forstår veldig godt hvorfor folk ønsker å kjøpe en slik dekning, både til seg selv og sitt barn. Mens helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen ikke er like begeistret for at forsikringsselskapene tilbyr behandlingsforsikring.

Hun sier i et intervju med TV2 at ingen i Norge har behov for slik forsikring, og mener at forsikringsselskapenes markedsføring ta en del av skylden hvis tilliten til helsevesenet blir svekket i befolkningen.

– Det er klart at det skapes et marked av forsikringesselskapene og deres markedsføring, men det er ikke nødvendig med privat helseforsikring. Alle i Norge skal være trygge på at hvis de blir syke så får de den behandlingen de trenger, sier hun til TV2 i intervjuet.

Nemi selger ikke barneforsikring
Vi har utført denne testen fordi vi ofte får spørsmål om Nemi selger barneforsikring. Det gjør vi ikke, og vi henviser derfor kunder til våre konkurrenter for å kjøpe dette produktet.

En praksis det ikke umiddelbart vil bli endringer på om vi skal tro Simen Hønsi, sjef for privatforsikring i Nemi.

Hvorfor tilbyr ikke Nemi barneforsikring?

– Vi har ikke hatt kapasitet til å utforme barneforsikring. Fra vi startet med privatforsikringer i 2009 har vi konsentrert oss om å ferdigstille produktspekteret som omhandler de vanligste forsikringene, dette har vi nå klart, forklarer Hønsi.

– De beste barneforsikringene har dekning for uførepensjon, for å selge denne typen forsikring kreves en egen konsesjon, sier Hønsi og avslutter:

– Utfordringene er mange, men vi utelukker selvsagt ikke at Nemi en gang vil tilby både skade- og livsforsikringer.

Konklusjon og oppsummering
Ingen av testens deltakere tilbyr dårlige barneforsikringer. Produktkvalitet i dekning og valgmulighet er stort sett god hos alle testens deltakere.
Det er ingen som er best over “hele fjøla”, så det er nær sagt umulig for en ordinær forbruker å sette seg inn i, og ikke minst skille mellom de ulike selskapers barneforsikringer – vi forstår godt at du blir forvirret, og skulle ønske finanansportalen.no tok tak i problemstillingen.

Vi anbefaler Sparebank 1 sin barneforsikring fordi den jevnt over har høye dekninger ved medisinsk invaliditet, samt den klart beste dekningen ved uførhet.

Her er en liten sammenstilling av testdeltakerenes dekninger og pris på barneforsikring:image
*Sparebank 1 har byttet ut dekningen “Utvalgte sykdommer” med “dekning ved kreft”. Dersom barnet får diagnose kreft, gis en éngangsutbetaling på fire ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

**Alle årspriser er uten noen form for rabatt. Utgangspunktet for prisen er den beste dekningen som er mulig å kjøpe i det aktuelle forsikringsselskapet.

Foto: CC-lisens via Flickr.

Om artikkelforfatter

Online marketing

Har jobbet i forsikringsbransjen i en årrekke og har erfaring fra både privat - og bedriftsforsikring. Er den som i all hovedsak skriver på bloggen til Nemi Nordvest.

Antall innlegg : 164

Kommentarer (23)

 • Martin Stenberg

  Forsikringsselskapene vil ikke forsikre barn med lav fødselsvekt, vårt barn ble diskriminert pga dette og fikk til følge ingen forsikring. Lav fødselsvekt har veldig lite å si I forhold til sykdommer. Vårt barn har vaert helt frisk, forsikringsselskapene driver omfattende diskriminering I dette fallet.

 • Marit Astrup Bakke

  Hvilke barneforsikringer krever ingen helseerklæring etter fylte 26 år?
  Dette er også en interessant ting å vite…

 • Miriam Helfjord

  Hei dere! Så flott med en slik tabell hvor man kan sammenligne vilkårene hos ulike selskaper! Kanskje dere skulle oppdatert artikkelen slik at den fortsatt kan benyttes? Jeg har Gjensidiges barn pluss til min datter, og ser I vilkårene there at dekning for medisinsk invaliditet er like over 2 millioner, og ikke 1,6 slik dere oppgir I tabellen. Etter et lite søk på nett ser jeg at flere av tallene I denne artikkelen er ukorrekte. En egen rad hvor man kan sammenligne dekningen på uførepensjonen samt hvor lenge man kan ha forsikringen til barnet hadde også vært veldig interessant – I spbk1 kan man bare ha forskringen til 20 år mot de fleste andre som har 26 år.

 • Evelyn Rudi

  Lurer på om hvordan disse selskapene forholder seg til barn med ADHD? Har I dag mottatt et meget nedslående brev fra et forsikringsselskap angående min 13 år gamle sønn med ADHD. Han får ikke dekket arbeidsuførhet pga sykdom pga av sin ADHD, og det syns jeg blir for dumt… Han er fullt I stand til å ta en god utdannelse og få en god jobb selv om han har ADHD, og om han skulle få en hvilken som helst sykdom og bli arbeidsufør, nekter altså selskapet å gi ham uføredekning… Vil sette utrolig pris på et seriøst svar på hvordan jeg skal gå fram for å gi ham – som the er en helt normal 13 åring ellers – en best mulig forsikring!

 • Lisbeth Christensen Berre

  Flott at dere gjør viktige undersøkelser om barneforsikringer:) Hva med en undersøkelse på oppgjør og fastsettelse av medisinsk invaliditet på barns sykdom! Medisinsk invaliditetstabell er laget for objektive skader og ikke barns sykdom og kan dermed tolkes på svært forskjellige måter. Her blir barnet fort taperen selv om foreldrene har forsikret barnet i god tro. Det er stor forskjell på fastsettelse av medisinsk invaliditet på samme sykdom/samme funksjonstap i de forskjellige selskapene og ikke minst store sprik og forskjeller på hvem som skriver spesialisterklæringen….Alvorlig syke barn må ikke bli økonomisk skadelidende fordi tabellen ikke er laget for sykdom. Dette bør Gjensidige gjøre noe med , når de i tillegg har listens dårligste dekning på medisinsk invaliditet, er det desto viktigere at oppgjøre blir riktig for barnet.

 • Jonas Oeding

  Bra med forenklede barneforsikrings sammenligninger. Ikke enkelt for en forbruker å navigere i jungelen.. Syns likevel at det burde vært lagt mer vekt på årlige utbetalinger ved uførhet for barn, da de har veldig mange år foran seg som minstepensjonist om det værste skulle skje. Denne sammenligningen er etter min mening ikke fullgod, da tilbydere som Frende Forsikring, Sparebank1, Gjensidige, Nordea og Storebrand er best på det viktigste i en barneforsikring. Det er store forskjeller mellom disse også, men med disse får man i det minste de viktigste elementene med.

 • Dag-Rune Nygaard

  Og samtidig er det da fint med opplysning på produktnivå for de spesielt interesserte. Vi er fortsatt der at det er bedre med en standard barneforsikring enn ingen….er det 3 av 10 barn som er forsikret i Norge pt. ? Det spesielle er at generelt har aktørene i forsikringsbransjen fortsatt en vei å gå i moral og etikk.

 • Dag-Rune Nygaard

  Hyggelig lesing for Sparebank 1 rådgiver

 • Renate Kolvereid

  Her er det mye feil informasjon dere! Dere burde virkelig undersøke vilkårene til Gjensidige en gang til. Prisen på den forsikringen dere henviser til I testen er 1965,-; I tillegg kan man legge på en uførepensjon på enten 0.5 eller 1 g. Med en uførepensjon på 1 g blir prisen 3267.- Dere har altså sammenlignet vilkårene på den standard barneforsikringen, men brukt prisen til forsikringen med uføre på 1 g.

  • Nemi Nord-Vest

   Da har vi korrigert artikkelen på den delen som gjelder uførhet for Gjensidige. Takk for tilbakemelding :-)

   /Øyvind

  • Lisbeth Christensen Berre

   Nemi Nord-Vest Flott at dere gjør viktige undersøkelser om barneforsikringer:) Hva med en undersøkelse på oppgjør og fastsettelse av medisinsk invaliditet på barns sykdom! Medisinsk invaliditet er laget for objektive skader og ikke barns sykdom og kan dermed tolkes på svært forskjellige måter.Her blir barnet fort taperen selv om foreldrene har forsikret barnet i god tro. Det er stor forskjell på fastsettelse av medisinsk invaliditet på samme sykdom i de forskjellige selskapene og ikke minst store sprik og forskjeller på hvem som skriver spesialisterklæringen….

 • Roger Hjemli

  Skjønner ikke Hvordan SPB1 kommer best ut he. Ut i fra tabellen over så har jo Tryg høyere utbetaling på de viktigste punktene her. Merkelig Konklusjon!

  • Nemi Nord-Vest

   Tryg har en god barneforsikring, det fremkommer tydelig i artikkelen! :-)

   Men det er mer enn hovedforsikringssummen på Medisinsk invaliditet som teller med i en totalvurdering. Som selger i Tryg Forsikring vet du dette… 😛

   /Øyvind

 • Pernille Næsse

  Vet dere om hvordan disse selskapene forholder seg til premature barn/født med lav fødselsvekt (under 2 kg)??

  • Nemi Nord-Vest

   Nei, det blir vanskelig å svare på. Vi kjenner ikke til hvilke rutiner/praksis det enkelte forsikringsselskap har for helsevurdering av søknad om barneforsikring.

   Kanskje vi burde lage en artikkel om det? :-)

   Anbefaler at du tar kontakt med avdelingen i forsikringsselskapet som jobber med helsevurdering. Vanlige selgere/rådgiver/kundekonsulenter har ikke nødvendig kompetanse til å gi deg et godt svar på dette.

   /Øyvind

  • Pernille Næsse

   Nemi Nord-Vest
   De fleste forsikringsselskaper vil ikke forsikre premature barn/ de med fødselsvekt under en viss vekt… Først når alt er velstand og ungen er minst to år, er de mer interesserte…
   Ble oppringt av ei som skulle selge meg barneforsikring; hun fortalte varmt om tilbudet, men avslutta samtalen RIMELIG kjapt da jeg sa at han bare veide 1580 g da han ble født… Og 1580 er tross alt, ikke såååå lite….
   Tror det er mange som er interessert i dette! Ihvertfall prematur-gruppa på facebook, som har godt over 1000 likere:)
   Foreløpig er forsikringsselskapet ACE det som synes å være mest velvillig!!

  • Nemi Nord-Vest

   Pernille Næsse
   ACE er kun "velvillig" fordi de ikke selger barneforsikring med sykdomsdekning. Det du får kjøpt hos dem er en ulykkesforsikring, noe som ikke krever søknad om helse før tegning.

   Det er et greit alternativ for de som ikke får kjøpt barneforsikring med sykdomsdekning. Men vær klar over at dekningen du får hos ACE, overhode ikke kan sammenlignes med de som er med i testen vår.

   Jeg vil at du skal lese vårt innlegg: http://www.blogg.neminordvest.no/2011/11/du-kan-tape-millioner-pa-ikke-vite.html

   Der står det litt mer om forskjellen på ulykkesforsikring, og livsforsikring. Les den biten som har med ulykkesforsikring å gjøre.

   Ser at det kan være et interessant tema å ta opp på bloggen vår, så det er mulig vi gjør en sak på det :-)

   /Øyvind

 • Victor Lund

  Sett ut i fra mitt behov, er det Tryg som burde vinne denne testen. Men som du sier, er det vanskelig å vurdere disse opp mot hverandre, da det er forskjellige dekninger med ulike forsikringssummer. I det lange løp er nok det viktigste at man har en forsikringsordning på barna uavhengig av selskap.

  • Nemi Nord-Vest

   Stillingstittelen din levner liten tvil om at du mener Tryg burde vinne testen :-)

   Det er ikke enkelt, masse forskjellige dekninger, og ikke minst forbehold å ta hensyn til. Trygs barneforsikring er absolutt en bra forsikring. :-)

  • Victor Lund

   Min stillingstittel har egentlig ikke noe med min personlige vurdering å gjøre. Jeg har tidligere brukt sparebank1 og Gjensidige sin barneforsikring. Etter at Tryg gjorde betraktelige forbedringer, anså jeg den som den beste i forhold til vårt behov. Jeg valgte derfor Tryg's BarneEkstra med utvidet dekning.

  • Michel Schrøder

   Tryg vant ikke, men det gjorde SB1. Selv om også Tryg leverer en god barneforsikring. Skal man ha den aller, aller beste er det SB1 man kjøper.

  • Steinar Langbach

   Vet også at Tryg også betaler ut 400 kr per dag om du er hjemme med barnet mer enn 9 dager og ikke bare om du ligger på sykehus som flere andre gjør.