Informasjon til våre besøkende: Nemi Nordvest er ikke lengre agent for Nemi Forsikring.
Du er her: Hjem » Forsikring » Nemi Forsikring tilbyr nå Hund- og katteforsikring

Nemi Forsikring tilbyr nå Hund- og katteforsikring

Hund– og katteforsikring har vi til nå kunne tilby kun ved henvendelse til vårt kundesenter, nå har vi endelig fått dette ut på vår portal.
Dette gjør det enklere for deg som kunde å regne fullstendig tilbud via vår nettsider.
Ønsker du å regne ut pris for hund– og katteforsikring hos oss, kan du gjøre det her >>
I korte trekk dekker hund– og katteforsikring:

Dødsforsikringen gir utbetaling ved

 • Død dersom hunden/katten dør som følge av ulykke eller sykdom.
 • Tilfeller hvor dyret må avlives av dyrevernhensyn.

Hunden/katten må være mellom 5 uker og 10 år, erstatningen reduseres gradvis fra det kalenderår dyret fyller 7 år.
Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.

Veterinærutgifter dekker

 • Nødvendige utgifter i forbindelse med veterinærmedisinsk undersøkelse.
 • Behandling av ulykkesskade og sykdom.
 • Inntil kr. 30.000 pr år.
 • Utgifter til avliving i forbindelse med ulykke/sykdom.
 • Medisiner og materiell som veterinæren benytter.
 • Nødvendig opphold på dyrehospital/klinikk.
 • Trekking av ulykkesskadde tenner.
 • Ett keisersnitt i løpet av hundens levetid.

Egenandelen for hund/katt yngre enn 7 år er 20 %, minimum kr 2.000, og for hund/katt eldre enn 7 år 30 %, minimum kr 2.000.
Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.

Reseptbelagte medisiner dekker

 • Medisiner utskrevet i forbindelse med sykdom eller skade som er erstatningsberettiget på veterinærforsikringen.
 • Inntil 3.000 pr år.

Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.

Om artikkelforfatter

Online marketing

Har jobbet i forsikringsbransjen i en årrekke og har erfaring fra både privat - og bedriftsforsikring. Er den som i all hovedsak skriver på bloggen til Nemi Nordvest.

Antall innlegg : 164